ثبت نام رایگان

همه ی هیئت های مذهبی و فرهنگی کشور می توانند بدون هیچ هزینه اولیه ای سامانه ارسال پیامک داشته باشند.

تعرفه هر پیامک

تعرفه هر پیامک بر اساس میزان شارژ می باشد و از 162 ریال تا 123 ریال + 9درصد مالیات ارزش افزوده می باشد.

ارسال پیامک به لیست سیاه و مسدودی ها

به تمامی مخاطبینتان حتی آنهایی که دریافت پیامک تبلیغاتی خود را قطع کرده اند (یعنی لیست سیاه و مسدودی ها) پیامک بفرستید.

همین الان ثبت نام کنید